• Info@HamtaRayaneh.ir
 • 05137619922
 • بلوار ملک آباد، ملک آباد 25، پلاک 1

سيستم جامع منابع انسانی

 1. صفحه اصلی
 2. همه محصولات
 3. سيستم جامع منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی سازمان

اطلاعات کامل شرط لازم برای تصمیم گیری صحیح است و فعالیت های جذب و استخدام، آموزش و برنامه ریزی سرمایه انسانی و به طور کلی مدیریت صحیح منابع انسانی یک سازمان، همگی نیاز به اطلاعات دقیق و در زمان صحیح خود دارند.
سیستم مدیریت منابع انسانی همتا که بخشی از سیستم جامع اداری مالی همتا می باشد، یکی از نخستین سیستم های حوزه اداری مالی تحت وب در سطح کشور می باشد که در آن علاوه بر یکپارچگی زیرسیستم ها، کلیه فرآیندهای مابین واحدهای مختلف بر اساس راهکارهای موفق تجربه شده طراحی گردیده و در عین حال قابل تغییر بر اساس نیازهای هر سازمان نیز می باشند. 

زیرسیستم های این حوزه عبارتند از:شاخص های کلیدی
 • امکان بهره برداری متمرکز از یک نسخه واحد نرم افزار در سطح کلیه شعب
 • پیاده سازی کلیه فرآیندهای حوزه منابع انسانی به صورت الکترونیکی (از قبیل صدور احکام، مرخصی و ماموریت، تعیین اضافه کار، توزیع مزایا و ...)
 • پیاده سازی انواع ساختارها و قوانین تشکیلاتی سازمان های دولتی، درمانی و شرکت های خصوصی
 • پوشش انواع نظام های پرداخت و قوانین استخدامی (خدمات کشوری، نظام هماهنگ، هیات علمی، کارگری، کار معین و ...)
 • انجام مکانیزه کلیه عملیات و محاسبات حوزه پرسنلی و صدور احکام
 • پوشش انواع شیفت های کاری و قوانین مختلف محاسبه کارکرد
 • پیاده سازی کامل فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان در سطوح مختلف
 • پوشش انواع فرآیندها و عوامل رفاهی و درمانی و ارائه شناسنامه رفاهی پرسنل
 • کارتابل پرسنلی با امکان مشاهده سوابق کلیه فرآیندها و گزارشات هر شخص توسط خودش
 • طبقه بندی، حفظ و نگهداری کلیه مستندات پرونده پرسنلی
 • امکان استفاده از امضای دیجیتال
 • محیط فارسی جهت تعریف فرمول ها و قوانین محاسباتی با حفظ سوابق گذشته
 • حفظ سوابق هرگونه تغییر در اطلاعات پرسنل و امکان گزارش گیری بر اساس اطلاعات گذشته
 • پیاده سازی نسخه موبایلی جهت امور اداری کارکنان و مدیران
 • بهره گیری از گزارش ساز پویا و امکان طراحی انواع گزارشات و نمودارهای آماری و اطلاعاتی
 • امکان تعریف داشبوردهای مدیریتی جهت نظارت مستمر مدیران
 • امکان برقراری ارتباط مکانیزه با سایر سیستم های اطلاعاتی سازمان با بهره گیری از معماری سرویس گرا