• Info@HamtaRayaneh.ir
  • 05137619922
  • بلوار ملک آباد، ملک آباد 25، پلاک 1

سامانه نظام فنی و اجرایی

  1. صفحه اصلی
  2. همه محصولات
  3. سامانه نظام فنی و اجرایی

سازمان مدیریت

معرفي 
 
سامانه نظام فنی اجرایی با هدف مکانیزه نمودن فعالیت های مختلف حوزه های فنی و اجرایی و در راستای روان سازی ، نظارت و ایجاد تسهیلات مناسب و سرعت بخشیدن به روند فعالیت های این حوزه طراحی و پیاده سازی گردیده است.
در این سامانه جهت پوشش فرآیندهای تخصصی حوزه های مختلف فنی و اجرایی ماژول های مدیریت پیمانکاران ، مشاوران ، نظارت ، تدوین معیارها ، کارگروه ها  به صورت تحت وب پیاده سازی گردیده و آمار و اطلاعات مورد نیاز سطوح مختلف به سادگی از این سیستم قابل استخراج می باشند.
طراحی این سامانه با بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی های دنیا وبر مبنای استاندارد BPMN 2.0 مدل سازی و اجرا شده و زیرساخت پویا و قدرتمند آن امکان بومی سازی محصول را بر اساس نیازهای داخلی سازمان و تغییر و توسعه احتمالی فرآیندها مقدور می سازد.
 
زیرسیستم نظارت : 
 
1- مدیریت دستگاه های اجرایی و پروژه های آنها 
2- مدیریت سطوح دسترسی بر اساس شهر ، پروژه ، دستگاه اجرایی ، کارشناس 
3- امکان تعریف دوره های پروژه 
4- مدیریت پروژه های ملی و استانی و شرح عملیات پروژه ها 
5- امکان دریافت اطلاعات پروژه ها از فایل اکسل 
6- انجام کلیه مراحل فرآیند نظارت و تکمیل اطلاعات پروژه ها به صورت الکترونیکی
7- امکان مدیریت و تعریف فرم های ارزیابی پروژه ها 
8- فرآیند الکترونیکی ارزیابی پروژه ها 
9- ذخیره داده های مکانی مرتبط با قراردادهای پروژه 
10- و ...
 
زیر سیستم پیمانکاران و مشاوران : 
1- مدیریت اطلاعات و پرونده پیمانکاران و مشاوران حقیقی و حقوقی 
2- تولید و چاپ فرم های 100 و 200 و رتبه بندی پیمانکاران
3- تولید و چاپ فرم های هفت گانه مشاوران
4- فرآیند الکترونیکی درخواست تا صدور گواهینامه 
5- مدیریت و پیگیری تعهدات و اخطارها
6- مدیریت تشویقات ، محرومیت وتعلیق ها
7- مدیریت قراردادها ، ظرفیت آزاد و مبلغ مجاز 
8- امکان ثبت کمیسیون های تشکیل شده برای شرکت پیمانکار/مشاور
9- امکان ثبت ارزشیابی برای قراردادهای پیمانکاران و مشاوران
10- تعریف پویای حق الزحمه  بر اساس تخصص و پایه مشاوران 
11- امکان ثبت محرومیت های خارج از استان 
12- امکان تهیه خلاصه پرونده و انواع گزارشات مختلف 
 
زیرسیستم کارگروه ها : 
مدیریت کارگروه های نظارت، پیمان،آموزش،مصالح و دبیرخانه شورای فنی 
تعیین اعضای کارگروه ها 
مدیریت جلسات کمیته های تخصصی 
امکان تعریف دوره های آموزشی و خروجی های دوره ها در کارگروه آموزش 
امکان مدیریت دستورکار و مصوبات جلسات 
امکان تهیه گزارشات مختلف از سیستم 
 
 
 
زیرسیستم تدوین معیارها :
 
مدیریت جلسات ، اعضا ، دستورکار و مصوبات آنها 
امکان تعریف و بارگذاری آیین نامه، بخشنامه، جزوات آموزشی، دستورالعمل، ضوابط و نشریات 
امکان ثبت و گروه های پرسش های متداول جهت مراجعین به سامانه
امکان پرسش و پاسخ با کارشناسان