• بلوار ملک آباد، ملک آباد 25، پلاک 1
  • Info@HamtaRayaneh.ir
  • 05137619922

  1. خانه
  2. رویداد ها
  3. سازمان مدیریت پسماند
image description

سازمان مدیریت پسماند

استقرار سامانه جامع پسماندشهرداری مشهد مبتنی بر ابزار BPMS