• Info@HamtaRayaneh.ir
  • 05137619922
  • بلوار ملک آباد، ملک آباد 25، پلاک 1

  1. صفحه اصلی
  2. رویداد ها
  3. اداره کل امور اقتصادی و دارایی
image description

اداره کل امور اقتصادی و دارایی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان غربی، آذر بایجان شرقی، زنجان،کردستان، کرمانشاه، ، قزوین،هرمزگان(خرید، نصب و راه اندازی سامانه پنجره واحد خدمات سرمایه گذاری)