• بلوار ملک آباد، ملک آباد 25، پلاک 1
  • Info@HamtaRayaneh.ir
  • 05137619922

  1. خانه
  2. رویداد ها
  3. شهرداری مشهد – سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
image description

شهرداری مشهد – سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

پشتیبانی و توسعه نرم افزار همتارایانه، شهرداری مشهد – سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات