• بلوار ملک آباد، ملک آباد 25، پلاک 1
  • Info@HamtaRayaneh.ir
  • 05137619922

  1. خانه
  2. رویداد ها
  3. سازمان اتوبوسرانی مشهد
image description

سازمان اتوبوسرانی مشهد

استقرار سامانه تصادفات سامانه جامع اتوبوسرانی شهرداری مشهد مبتنی بر ابزار BPMS