• بلوار ملک آباد، ملک آباد 25، پلاک 1
  • Info@HamtaRayaneh.ir
  • 05137619922

کاوش بیشتر دربارهمشاوره پلک زدن

  1. خانه
  2. رویداد ها
  3. سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
image description

سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

سیستم جامع اداری و مالی تحت وب سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و کلیه ادارات کل و زندان های زیر مجموعه در کشور ( نصب به صورت متمرکز و بهره برداری مستقل در مراکز زیرمجموعه همراه با 280 زندان در سطح کشور)