• بلوار ملک آباد، ملک آباد 25، پلاک 1
  • Info@HamtaRayaneh.ir
  • 05137619922

کاوش بیشتر دربارهمشاوره پلک زدن

  1. خانه
  2. رویداد ها
  3. سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
image description

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

سامانه جامع مدیریت آمار و اطلاعات شهرداری تهران