• بلوار ملک آباد، ملک آباد 25، پلاک 1
  • Info@HamtaRayaneh.ir
  • 05137619922

  1. خانه
  2. گواهینامه ها

گواهینامه ها

گواهینامه-های-آپا-_6007c8c4-6a1d-4b1b-b586-3deeecd3db7f_1152.jpg

گواهینامه های آپا از دانشگاه فردوسی برای سیستم اداری مالی

پروانه-فعالیت-در-حوزه-خدمات-عملیاتی-افتا_f1e8c27f-3eaf-4985-b513-050874207ce0_8461.jpg

پروانه فعالیت در حوزه خدمات عملیاتی افتا از سازمان فناوری اطلاعات ایران

گواهی-تایید-نرم-افزار-MIS_799a841e-3644-4143-ada5-44b13b8ac26f_8972.jpg

گواهی تایید نرم افزار MIS از شورای عالی انفورماتیک کشور

خدمات-فنی-و-مهندسی-خراسان-رضوی_b1739085-1de3-40f2-aa5f-0ca393d6556e_2592.jpg

گواهینامه خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی

گواهینامه-تائید-برنامه-های-تحت-وب_c6408086-814e-4368-84fd-4914e146d9ab_5645.jpg

گواهینامه امنیت برنامه های کاربردی تحت وب