• Info@HamtaRayaneh.ir
  • 05137619922
  • بلوار ملک آباد، ملک آباد 25، پلاک 1
}

  1. صفحه اصلی
  2. زمینه های فعالیت

زمینه های فعالیت

تولید انواع شاخص ها و آمارهای مورد نیاز و هدفمند

پياده سازي و استقرار سيستم جامع اداري مالي (مبتني بر وب)

مدیریت منابع انسانی سازمان

مکانیزه شدن فعالیت های روزانه در پایانه ها

یکی از نخستین سیستم های مالی شعبه پذیر تحت وب در کشور

مدیریت مکانیزه فرآیندهای اصلی سازمان

سازماندهی و مدیریت مکانیزه فرآیندهای تخصصی